GDPR
Autor: Petr Souček <soucek(at)maestroclub.cz>, Téma: O nás, Vydáno dne: 25. 01. 2019Obrázek k článku Na schůzi výkonného výboru jsme schválili dokumenty vztahující se k GDPR: Deklarace o ochraně osobních údajů a Záznamy o činnosti zpracování dle čl. 30.

Schválené dokumenty ke Směrnici GDPR, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů):